Centrum voor Levensvragen

   regio Overijssel

Het team


 

Pieter-Frans de Boer

Het gaat om mensen, niet om allerlei ‘labels’

Sinds januari 2020 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger (met kerkelijke zending) voor twee organisaties: HilverZorg in Hilversum en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht in Zwolle. In bijna 27 jaar als predikant heb ik veel ervaring opgedaan met verschillende mensen in allerlei situaties. Op dit moment ben ik betrokken bij mensen met somatische klachten, dementie, niet-aangeboren hersenletsel en psychiatrische problemen. De kern is: tijd en ruimte, in het hier en nu, zoeken en vinden van steun en zin in het leven. Zo sta ik open voor ieder mens. Ook ben ik beschikbaar om mensen thuis te begeleiden bij levensvragen. Verder kan ik gevraagd worden voor scholing (o.a. medisch-ethische onderwerpen) en het leiden van Moreel Beraad.

Contact

  06-13794422

   p.deboer@zgijv.nl 

Alice Cramer

Als je met een mens praat in een taal die hij verstaat, gaat het in zijn hoofd. Als je met hem praat in zijn eigen taal, gaat het in zijn hart.

Sinds 2016 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger.
Vanuit mijn eigen praktijk begeleid ik mensen (met en zonder levensbeschouwing) die geconfronteerd worden met ziekte, afscheid of verlieservaringen.
Aandachtig luisteren en tijd nemen voor het levensverhaal met de ‘breuklijnen’ die zorgen voor verdriet, radeloosheid en levensvragen. Een stukje meelopen met die ander en samen op zoek gaan naar bronnen van kracht, hoop en inspiratie. Als algemeen geestelijk verzorger en rouw- en verliesbegeleider heb ik ervaring met mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en overtuigingen. Naast individuele begeleiding kunt u mij ook benaderen voor scholing en training van medewerkers en vrijwilligers

Contact

   06 - 17 785 149

  alicecramer64@gmail.com

    www.me-mento.nl

 

Jaelle Wisse

“Heel even gelukkig zijn, zo nu en dan,

vlak voordat ik val,

meer kan ik niet

maar misschien is dat wel echt gelukkig zijn

het enige echte gelukkig zijn

en hoort vallen daarbij”

― Toon Tellegen

 Ieder mens raakt gedurende zijn of haar leven weleens uit evenwicht. Soms lukt het om de balans na een tijdje weer te hervinden, maar niet altijd. Er zijn verschillende gebeurtenissen of situaties waardoor iemand uit evenwicht kan raken, bijvoorbeeld door ziekte, (naderend) overlijden, conflicten of verlies. Het is ook mogelijk dat er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen is, maar dat je toch vastloopt. Als je het gevoel hebt dat je er niet alleen uitkomt kan het fijn zijn om met een geestelijk verzorger te praten. Als geestelijk verzorger ben ik er voor je om naar jouw unieke verhaal te luisteren, begeleiding te bieden in je zoektocht naar betekenis en wegen te verkennen om weer verder te kunnen. Ik ben er voor je, wat je levensbeschouwelijke achtergrond ook is.

 Het is 11 jaar geleden dat ik begon met de studie Theologie aan de Fontys Hogeschool. Na de afronding van deze studie heb ik een opleiding tot docent Levensbeschouwing gedaan en mijn master Humanistiek (richting geestelijke verzorging) aan de Universiteit voor Humanistiek behaald. Tegenwoordig werk ik als geestelijk verzorger in de GGZ (Stichting Dimence). Ik praat daar onder andere met mensen in de forensische-, verslavings- en ouderenpsychiatrie, maar bijvoorbeeld ook met jongeren die zijn vastgelopen. Daarnaast leid ik gesprekken over ethische vraagstukken en ben ik freelance docent.

Contact

  06 16118054

  jaelle_wisse@hotmail.com 

 Ilhami Erdogan

‘Ieder mens is een boek, als je het maar kan lezen’. 

Vandaaruit kan ik ook zeggen dat de rode draad in mijn leven “de mens” is. Zelf heb ik een islamitische achtergrond maar ik begeleid iedereen die mijn hulp nodig heeft. Door mijn ervaring met cultuur en religie sensitieve zorg, begeleid ik graag mensen met ernstige ziektes en hun naasten in behoud van kwaliteit van leven, zowel tijdens de curatieve behandeling als in de palliatieve en terminale fase. Ik bied een professioneel luisterend oor vanuit een invoelende houding. Ik sta open voor wat er in de ander omgaat, ook voor dat wat normaal gesproken niet zo snel ter sprake komt. In de gesprekken bied ik veiligheid en ruimte en daarmee de mogelijkheid om jezelf, met al wat je hebt, te onderzoeken. Wat mij verteld wordt blijft uiteraard in vertrouwen. In het gesprek staat u centraal. Samen zoeken we naar manieren voor u om door te gaan in dit leven. Ik heb een open houding en rustige uitstraling, oog voor processen en de effecten daarvan. Daarnaast kan ik mensen inzicht geven door ze heldere en concrete feedback te geven op gedragsniveau.

 

Contact

 0625111186 

 info@erdbegeleiding.nl 

 www.erdbegeleiding.nl  

Jasper van der Horst

Vragen horen bij het leven.

Ik geloof in een goed gesprek, met beleefde vragen, over en weer. Er kunnen moeilijke vragen naar boven komen, als het leven anders gaat dan je hoopt en verwacht. Graag biedt ik een luisterend oor. Een gesprek met mij kenmerkt zich vaak door rust. Het kan soms even stil zijn en dat is helemaal niet erg. Zo zoeken we samen naar antwoorden, of naar een manier van omgaan met wat er in je leven gebeurt.

Ik ben groot geworden in de christelijke traditie, die ik daardoor goed ken en begrijp. Zelf heb ik in mijn leven geleerd daar steeds ruimer in te gaan staan. Ik ben zuinig op mijn wortels, maar er komen ook andere vruchten aan de boom. In mijn werk als geestelijk verzorger ben ik ongebonden. Ik ben er voor iedereen, ongeacht welke geloofsovertuiging of levensfilosofie je hebt.

Meestal spreek ik af bij mensen thuis, liefst in Zwolle of directe omgeving. Het fijne daarvan is, dat een huis al heel veel kan vertellen over wie je bent en over de zin van jouw leven. Het is ook mogelijk om af spreken in mijn praktijkruimte in Diezerpoort. Van harte welkom!

 

Contact

   06 20598381

   jasper@beleefdevragen.nl

   www.beleefdevragen.nl 

Carolien Riemersma

Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.

Uit: ‘De kleine prins’ - Antoine de Saint-Exupéry

Van 2013 tot 2022 was ik als geestelijk verzorger verbonden aan Zorgspectrum het Zand in Zwolle. In 2022 ben ik gestart met een eigen praktijk. Opgeleid als algemeen geestelijk verzorger aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik beschikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek over wat hen overkomt als het leven ineens ingrijpend verandert. In het verpleeghuis en hospice zijn thema’s als verlies, omgaan met afhankelijkheid, met ziekte of naderend sterven veel voorkomende gespreksonderwerpen. Ik heb inmiddels veel ervaring in het omgaan met mensen met dementie en niet-aangeboren hersenletsel en ben daarnaast betrokken bij mensen in de palliatieve fase (hospice). Een passend ritueel kan helend zijn bij situaties van afscheid of rouw. Gelukkig is geestelijke verzorging nu ook beschikbaar in de thuissituatie. Soms kan het wat lucht of rust geven eens met een geestelijk verzorger te spreken over levensvragen, geloof, zingeving of over een belangrijke keuze waar u voor staat.

Contact

   06 - 30 626 645

   c.riemersma@live.nl 

Etje Verhagen

Een gids, die met je meeloopt wanneer je je weg moet vinden in onland, onbekend terrein, zompig, zonder vaste grond onder de voeten, is geen overbodige luxe. Samen zoeken geeft houvast.

Graag ondersteun ik mensen die vastlopen in het omgaan met levensvragen: wat wil, moet of kan ik met wat zich in mijn leven voordoet?

In mijn praktijk is er extra aandacht voor patiënten met ernstige lichamelijke aandoeningen en voor vragen rond geloof en levensbeschouwing. We leven in een maatschappij waarin we ervan uitgaan dat eigenlijk alles oplosbaar is. En als dat dan ineens niet zo blijkt te zijn, is het vaak een hele zoektocht naar de goede weg door dit onbekend land zonder richtingaanwijzers en stevige grond onder je voeten. Een gids kan dan helpen: iemand die door studie en ervaring weet waar je houvast kunt vinden, hoe je weer grip op de situatie kunt krijgen. Stutten van vroeger werken soms niet meer. Graag zoek ik mee naar nieuwe invalshoeken, die zicht geven op kracht en stevigheid. En soms moet iemand verdragen dat dat niet lukt. Dan kan oprechte nabijheid verlichting brengen. Ik loop graag een stukje met u mee op uw levensreis, waar die ook naar toe gaat.

Contact

   038-4526480

   ekverhagen@outlook.com

   www.debekenzwolle.nl 

Nieske Willems

De dingen die we moeten leren voordat we ze kunnen doen, leren we door ze te doen.

Sinds 2003 heb ik een praktijk waar mensen van alle leeftijden terecht kunnen voor begeleiding bij levensvragen rond rouw en verlies. Daarbij kan het gaan om het verlies van een partner, kind, broer, zus, vriend, vriendin of andere dierbaren. Ook voor hulp bij verlies van gezondheid of andere lastige zingevingsproblematiek kunnen mensen contact met mij opnemen. Als spiritueel zorgverlener en ervaringsdeskundige bied ik met behulp van elkaar aanvullende opleidingen - als leerkracht, pastoraal werker, religiewetenschapper en geestelijk verzorger - een divers aanbod aan activiteiten waaronder gesprekken en symbolische werkvormen. Aansluitend bij eigen krachtbronnen en innerlijke ruimte kunnen mensen bij Hedera samen op zoek gaan naar woorden, beelden, rituelen en / of creatieve werkvormen die helpen een eigen weg te gaan in de doolhof van het leven, als deel van een groter geheel in verbondenheid met mensen van voorbij en dichtbij. Al doende jezelf ontdekken door middel van één op één gesprekken, wekelijkse inloopbijeenkomsten of deelname aan een lotgenotengroep behoren bij Hedera centrum voor levensbegeleiding tot de mogelijkheden.

Contact

   038 - 4654484

   nieskewillems@home.nl

   www.rouwbegeleidinghedera.info

 

 

Monique Ratheiser

Sinds 2020 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger in een ziekenhuis. Daarnaast werk ik als docent levensbeschouwing en filosofie in het HBO en heb ik ruime ervaring in het begeleiden van jongeren en adolescenten. De master geestelijke verzorging heb ik aan de Rijksuniversiteit Groningen gedaan. Mijn eigen levensweg heeft me in verschillende landen en culturen gebracht waar ik ervaring opdeed met culturele en etnische diversiteit.

Als geestelijk verzorger werk ik zonder specifieke zending van een levensbeschouwelijke organisatie. Mijn eigen levensbeschouwelijkheid is weldegelijk een basis voor mij van waaruit ik leef en werk. Waar passend breng ik dat ook in in ons gesprek, maar in eerste instantie sluit ik aan bij waar u zich/jij je bevindt. Ik luister en ben een klankbord die teruggeeft wat ik hoor. Soms is dat een beeld of metafoor. Vooral als je vastloopt in leven en denken zijn beelden en metaforen helpend om opnieuw richting te zien. Waar passend en prettig probeer ik verrassend te zijn en maak ik gebruik van muziek, teksten, kunst. Ik stel vragen hardop die u/jij misschien zelf al diep van binnen voelde. Onze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk, dus dat wat anders misschien niet gezegd kan worden kan nu naar buiten komen. Ons contact wordt ook weer afgesloten en dan hoeft er niets te blijven hangen.

 

Contact

0626968365

  m.ratheiser@home.nl