Centrum voor Levensvragen

regio Overijsel

Het team


 

Pieter-Frans de Boer

Het gaat om mensen, niet om allerlei ‘labels’

Sinds januari 2020 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger (met kerkelijke zending) voor twee organisaties: HilverZorg in Hilversum en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht in Zwolle. In bijna 27 jaar als predikant heb ik veel ervaring opgedaan met verschillende mensen in allerlei situaties. Op dit moment ben ik betrokken bij mensen met somatische klachten, dementie, niet-aangeboren hersenletsel en psychiatrische problemen. De kern is: tijd en ruimte, in het hier en nu, zoeken en vinden van steun en zin in het leven. Zo sta ik open voor ieder mens. Ook ben ik beschikbaar om mensen thuis te begeleiden bij levensvragen. Verder kan ik gevraagd worden voor scholing (o.a. medisch-ethische onderwerpen) en het leiden van Moreel Beraad.

Contact

  06-13794422

  p.deboer@zgijv.nl 

Alice Cramer

Als je met een mens praat in een taal die hij verstaat, gaat het in zijn hoofd. Als je met hem praat in zijn eigen taal, gaat het in zijn hart.

Sinds 2016 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger.
Vanuit mijn eigen praktijk begeleid ik mensen (met en zonder levensbeschouwing) die geconfronteerd worden met ziekte, afscheid of verlieservaringen.
Aandachtig luisteren en tijd nemen voor het levensverhaal met de ‘breuklijnen’ die zorgen voor verdriet, radeloosheid en levensvragen. Een stukje meelopen met die ander en samen op zoek gaan naar bronnen van kracht, hoop en inspiratie. Als algemeen geestelijk verzorger en rouw- en verliesbegeleider heb ik ervaring met mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en overtuigingen. Naast individuele begeleiding kunt u mij ook benaderen voor scholing en training van medewerkers en vrijwilligers

Contact

  06 - 17 785 149

  alicecramer64@gmail.com

  www.me-mento.nl 

Marjanne Dijk

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,

dat je opstaat wanneer je valt…

Weet dat de aarde je draagt,

dat je gaat in het licht

en de wind je omgeeft. (Andries Govaart)

Wat mij al bijna 25 jaar boeit en raakt is hoe jij en ik leven, vallen, opstaan. Hoe geef je je leven vorm? Wat gebeurt er als je ziek wordt? Hoe sta je in wat je meemaakt? Wat doet het met je als de dood dichterbij komt? Hoe rouwen we eigenlijk? En wat maakt je leven de moeite waard? Mijn weg met jou is jouw weg. Samen luisteren we naar je verhaal, en nog eens, en nog eens. Ik ben waar jij bent, in je verdriet, je moed, je rouw, je angst, je vreugde. We delven bronnen op en zoeken wegen om te gaan. Soms is daarbij een ritueel passend, soms stilte, soms een woord, een beeld.

Na mijn studie theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam ben ik 8 jaar predikant geweest in een dorp. Daarna werkte ik 17 jaar als geestelijk verzorger in het ziekenhuis in Zwolle. Momenteel ben ik werkzaam als geestelijk verzorger in de GGZ, Dimence.

Ook ben ik gecertificeerd supervisor en begeleid ik intervisies en moreel beraden. Mijn aandachtsgebieden zijn palliatieve zorg, ziekte, rouw, sterven en psychiatrie. Ik begeleid graag mensen individueel. Ook kunt u mij benaderen voor het geven van trainingen, intervisie en moreel beraden.

Contact

  0630190539

   marjannedijk@gmail.com 

 Ilhami Erdogan

‘Ieder mens is een boek, als je het maar kan lezen’. 

Vandaaruit kan ik ook zeggen dat de rode draad in mijn leven “de mens” is. Zelf heb ik een islamitische achtergrond maar ik begeleid iedereen die mijn hulp nodig heeft. Door mijn ervaring met cultuur en religie sensitieve zorg, begeleid ik graag mensen met ernstige ziektes en hun naasten in behoud van kwaliteit van leven, zowel tijdens de curatieve behandeling als in de palliatieve en terminale fase. Ik bied een professioneel luisterend oor vanuit een invoelende houding. Ik sta open voor wat er in de ander omgaat, ook voor dat wat normaal gesproken niet zo snel ter sprake komt. In de gesprekken bied ik veiligheid en ruimte en daarmee de mogelijkheid om jezelf, met al wat je hebt, te onderzoeken. Wat mij verteld wordt blijft uiteraard in vertrouwen. In het gesprek staat u centraal. Samen zoeken we naar manieren voor u om door te gaan in dit leven. Ik heb een open houding en rustige uitstraling, oog voor processen en de effecten daarvan. Daarnaast kan ik mensen inzicht geven door ze heldere en concrete feedback te geven op gedragsniveau.

 

Contact

 0625111186 

 info@erdbegeleiding.nl 

 www.erdbegeleiding.nl  

Jasper van der Horst

Vragen horen bij het leven.

Ik geloof in een goed gesprek, met beleefde vragen, over en weer. Vooral de moeilijke vragen, die zich aan u opdringen als het leven anders loopt. Ik heb respect voor die vragen. Graag geef ik mijn oprechte aandacht en een luisterend oor. Ik stel vragen, ik denk mee over antwoorden en soms is het stil.

Na eerder werk in Ruimtelijke Ordening en andere beleidsonderwerpen, heb ik in 2015 het roer omgegooid. Ik heb mij gericht op een heel ander thema: levensbeschouwing en geestelijke verzorging. En het mooie is, hierbij hoort een manier van werken waar ik me thuis bij voel. Van het schrijven en vergaderen heb ik de overgang gemaakt naar persoonlijk contact. Daar knapt een mens van op!

Ik ben er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie u ook hebt. Of u gehecht bent aan de christelijke traditie of daar ver van af staat, dat maakt voor mij geen groot verschil. Het gaat om úw leven en úw verhaal. Als de zin en betekenis niet voor het oprapen liggen, of als het verhaal bijna uit is, dan wil ik er voor u zijn.

Contact

   06 20598381

   jasper@beleefdevragen.nl

   www.beleefdevragen.nl 

Carolien Riemersma

Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.

Uit: ‘De kleine prins’ - Antoine de Saint-Exupéry

Van 2013 tot 2022 was ik als geestelijk verzorger verbonden aan Zorgspectrum het Zand in Zwolle. In 2022 ben ik gestart met een eigen praktijk. Opgeleid als algemeen geestelijk verzorger aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik beschikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek over wat hen overkomt als het leven ineens ingrijpend verandert. In het verpleeghuis en hospice zijn thema’s als verlies, omgaan met afhankelijkheid, met ziekte of naderend sterven veel voorkomende gespreksonderwerpen. Ik heb inmiddels veel ervaring in het omgaan met mensen met dementie en niet-aangeboren hersenletsel en ben daarnaast betrokken bij mensen in de palliatieve fase (hospice). Een passend ritueel kan helend zijn bij situaties van afscheid of rouw. Gelukkig is geestelijke verzorging nu ook beschikbaar in de thuissituatie. Soms kan het wat lucht of rust geven eens met een geestelijk verzorger te spreken over levensvragen, geloof, zingeving of over een belangrijke keuze waar u voor staat.

Contact

   06 - 30 626 645

   c.riemersma@live.nl 

Etje Verhagen

Een gids, die met je meeloopt wanneer je je weg moet vinden in onland, onbekend terrein, zompig, zonder vaste grond onder de voeten, is geen overbodige luxe. Samen zoeken geeft houvast.

Graag ondersteun ik mensen die vastlopen in het omgaan met levensvragen: wat wil, moet of kan ik met wat zich in mijn leven voordoet?

In mijn praktijk is er extra aandacht voor patiënten met ernstige lichamelijke aandoeningen en voor vragen rond geloof en levensbeschouwing. We leven in een maatschappij waarin we ervan uitgaan dat eigenlijk alles oplosbaar is. En als dat dan ineens niet zo blijkt te zijn, is het vaak een hele zoektocht naar de goede weg door dit onbekend land zonder richtingaanwijzers en stevige grond onder je voeten. Een gids kan dan helpen: iemand die door studie en ervaring weet waar je houvast kunt vinden, hoe je weer grip op de situatie kunt krijgen. Stutten van vroeger werken soms niet meer. Graag zoek ik mee naar nieuwe invalshoeken, die zicht geven op kracht en stevigheid. En soms moet iemand verdragen dat dat niet lukt. Dan kan oprechte nabijheid verlichting brengen. Ik loop graag een stukje met u mee op uw levensreis, waar die ook naar toe gaat.

Contact

   038-4526480

   ekverhagen@outlook.com

   www.debekenzwolle.nl 

Nieske Willems

De dingen die we moeten leren voordat we ze kunnen doen, leren we door ze te doen.

Sinds 2003 heb ik een praktijk waar mensen van alle leeftijden terecht kunnen voor begeleiding bij levensvragen rond rouw en verlies. Daarbij kan het gaan om het verlies van een partner, kind, broer, zus, vriend, vriendin of andere dierbaren. Ook voor hulp bij verlies van gezondheid of andere lastige zingevingsproblematiek kunnen mensen contact met mij opnemen. Als spiritueel zorgverlener en ervaringsdeskundige bied ik met behulp van elkaar aanvullende opleidingen - als leerkracht, pastoraal werker, religiewetenschapper en geestelijk verzorger - een divers aanbod aan activiteiten waaronder gesprekken en symbolische werkvormen. Aansluitend bij eigen krachtbronnen en innerlijke ruimte kunnen mensen bij Hedera samen op zoek gaan naar woorden, beelden, rituelen en / of creatieve werkvormen die helpen een eigen weg te gaan in de doolhof van het leven, als deel van een groter geheel in verbondenheid met mensen van voorbij en dichtbij. Al doende jezelf ontdekken door middel van één op één gesprekken, wekelijkse inloopbijeenkomsten of deelname aan een lotgenotengroep behoren bij Hedera centrum voor levensbegeleiding tot de mogelijkheden.

Contact

   038 - 4654484

   nieskewillems@home.nl

   www.rouwbegeleidinghedera.info