Het Team  Willemieke Doornenbal

Het leven is als een boom: je takken kunnen ver reiken als je wortels diep verankerd zijn. Samen zoeken naar deze wortels - uit welke bronnen je kracht put - zorgt voor innerlijke groei. Vertrouwen is hierbij het sleutelwoord.


Sinds september 2014 werk ik als geestelijk verzorger. Ik heb ervaring in de ouderenzorg en in de psychiatrie. Ik ben aangesloten bij het netwerk GV Thuis Overijssel vanuit mijn eigen praktijk ‘Manoach- begeleiding bij levensvragen’. Ik begeleid mensen in levensvragen op gebied van rouw en verlies, zingeving, ethische dilemma’s en geloof. Dit doe ik door samen te zoeken naar bronnen waaruit kracht wordt geput, naast mensen te staan in hun worstelingen en lijden, aandacht te hebben voor de mens als geheel (en niet vanuit een diagnose, ziektebeeld of stoornis) en hun verhaal in verband brengen met het grotere verhaal in termen die bij de mens zelf passen (de opleiding ‘contextueel pastoraat’ die ik nu volg geeft me hiervoor mooie tools). Deze begeleiding kan plaatsvinden op individueel vlak of in groepsverband (groepsgesprekken, familiegesprekken, spiegelgesprekken, rituelen begeleiden zoals herdenkingsbijeenkomsten en ziekenzalvingen).

Naast het directe cliëntencontact, begeleid en adviseer ik medewerkers in alle lagen van een organisatie die in hun werk te maken hebben met levensvragen en ethische dilemma’s. Dit doe ik door: scholing te bieden over zingeving, spiritualiteit en levensvragen, moreel beraad, aanschuiven bij een multidisciplinair overleg en daarin meedenken, levensvragen signaleren en advies geven.

Contact

06 -12284592

willemieked@gmail.com


  Carolien Riemersma

Sinds 2013 ben ik als geestelijk verzorger verbonden aan Zorgspectrum het Zand in Zwolle. Opgeleid als algemeen geestelijk verzorger aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik beschikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek over wat hen overkomt als het leven ineens ingrijpend verandert. In het verpleeghuis en hospice zijn thema’s als verlies ,omgaan met afhankelijkheid, met ziekte of naderend sterven veel voorkomende gespreksonderwerpen.Ik heb inmiddels veel ervaring in het omgaan met mensen met dementie en niet-aangeboren hersenletsel en ben daarnaast betrokken bij mensen in de palliatieve fase (hospice). Soms lukt praten niet meer en dan zoeken we naar andere mogelijkheden om contact temaken. Een passend ritueel kan helend zijn bij situaties van afscheidof rouw. Gelukkig is geestelijke verzorging nu ook beschikbaar in de thuissituatie. Soms kan het wat lucht of rust geven eens met een geestelijk verzorger te spreken over levensvragen, geloof, zingeving of over een belangrijke keuze waar u voor staat.

Contact

06 - 30 626 645

c.riemersma@hetzand.nl


  Peter Kortekaas

Peter heeft veel ervaring in de eerstelijns geestelijke zorg, vroeger bij defensie als geestelijk verzorger en later vanuit de eigen praktijk: De3weg voor Zin Ziel en Zorg. Hij begeleidt mensen vanuit een spiritueel open-zoekende houding, waarbij de levensvisie van de client centraal staat. U bent welkom met uw levensvragen. Uw levensverhaal is voor mij het onderwerp van gesprek. Meestal gaat het daarbij niet direct om oplossingen vinden, maar meer om de wijze waarop u uw levensvragen en levensproblemen beleeft. Aandacht voor uw levensvisie is daarbij van belang: wat is de bron van waaruit u (bewust of onbewust) leeft? Met aandacht voor de combinatie van het psychische en het geestelijke gaan we samen op zoek naar hernieuwde zinvinding in en van uw leven.

Contact

06 -15 949 969

de3weg@gmail.com

www.de3weg.nl


  Alice Cramer

Als je met een mens praat in een taal die hij verstaat, gaat het in zijn hoofd. Als je met hem praat in zijn eigen taal, gaat het in zijn hart.

Sinds 2016 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger.
Vanuit mijn eigen praktijk begeleid ik mensen (met en zonder levensbeschouwing) die geconfronteerd worden met ziekte, afscheid of verlieservaringen.
Aandachtig luisteren en tijd nemen voor het levensverhaal met de ‘breuklijnen’ die zorgen voor verdriet, radeloosheid en levensvragen. Een stukje meelopen met die ander en samen op zoek gaan naar bronnen van kracht, hoop en inspiratie. Als algemeen geestelijk verzorger en rouw- en verliesbegeleider heb ik ervaring

met mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en overtuigingen. Naast individuele begeleiding kunt u mij ook benaderen voor scholing en training van medewerkers en vrijwilligers

Contact

06 - 17 785 149

alicecramer64@gmail.com

www.me-mento.nl
Esther BoontjeEsther is als geestelijk verzorger intramuraal werkzaam binnen het werkgebied van het Netwerk Palliatieve Zorg regio Hardenberg voor zorgorganisatie Saxenburg. Esther heeft ruime ervaring in zowel ziekenhuis als ouderenzorg en is beschikbaar voor geestelijke zorg aan huis in de palliatieve fase. Zij is algemeen geestelijk verzorger, wat betekent dat zij spiritueel ongebonden is/geen kerkelijke binding heeft.

Contact

06 - 29 544 619 (maandag, dinsdag en donderdag)

e.boontje@sxb.nl

www.saxenburgh.nl
Etje VerhagenEen gids, die met je meeloopt wanneer je je weg moet vinden in onland, onbekend terrein, zompig, zonder vaste grond onder de voeten, is geen overbodige luxe. Samen zoeken geeft houvast.

In principe kan iedereen die behoefte heeft aan een gesprek terecht in mijn praktijk. Er is extra aandacht voor patiënten met ernstige lichamelijke aandoeningen(bijvoorbeeld kanker, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, hartaandoeningen)en aan mensen met problemen of vragen rond geloof of levensbeschouwing. We leven in een maatschappij waarin we ervan uitgaan dat alles toch wel zo'n beetje oplosbaar is. En als dat dan ineens heel anders uitpakt, dan is dat voor velen zoeken naar een weg in een onbekend land zonder richtingaanwijzers, of voelt het leven als waden door een moeras .Een gids kan dan helpen, iemand die door studie en ervaring weet waar je houvast kunt vinden, hoe je weer richting kunt geven aan je leven, welke hulpmiddelen je kunt inzetten om weer grip op de situatie te krijgen.Soms ga je dit proces van zoeken noodgedwongen of liefst alleen, soms helpt het een of meer anderen erbij te betrekken. Samen kijken we wat de mogelijkheden zijn en wat het meest wenselijk is. Wanneer je ernstig ziek bent kom je in een andere wereld terecht, lijkt het wel. Plotseling zijn er allemaal nieuwe 'bekenden', artsen, verpleegkundigen, ander medisch personeel, waar je mee om moet gaan en van wie je afhankelijk bent. Je kunt pijn hebben, angstig zijn, zware behandelingen moeten ondergaan. Vaak is je toekomst ineens een stuk onzekerder geworden. En als partner, ouder of kind van de patiënt beleef je dit allemaal mee van de zijlijn, je bent nauw betrokken bij het hele proces en ondertussen kun je er niet echt iets aan doen. Een akelige positie, die moeilijk vol te houden kan zijn. Aandacht voor wat er allemaal gebeurt in zo'n periode kan van belang zijn. Het komt ook vaak voor dat herinneringen aan eerdere gebeurtenissen die moeilijk waren in het leven ineens weer de kop op steken en het allemaal nog ingewikkelder maken. Gesprekken waarin deze zaken aan bod komen, geordend worden en waarin je kunt zoeken naar kracht om door te gaan, kunnen helpen.

Contact

  038-4526480

ekverhagen@outlook.com

www.debekenzwolle.nl


Nieske WillemsDe dingen die we moeten leren voordat we ze kunnen doen, leren we door ze te doen.

Sinds 2003 heb ik een praktijk waar mensen van alle leeftijden terecht kunnen voor begeleiding bij levensvragen rond rouw en verlies. Daarbij kan het gaan om het verlies van een partner, kind, broer, zus, vriend, vriendin of andere dierbaren. Ook voor hulp bij verlies van gezondheid of andere lastige zingevingsproblematiek kunnen mensen contact met mij opnemen. Als spiritueel zorgverlener en ervaringsdeskundige bied ik met behulp van elkaar aanvullende opleidingen - als leerkracht, pastoraal werker, religiewetenschapper en geestelijk verzorger - een divers aanbod aan activiteiten waaronder gesprekken en symbolische werkvormen. Aansluitend bij eigen krachtbronnen en innerlijke ruimte kunnen mensen bij Hedera samen op zoek gaan naar woorden, beelden, rituelen en / of creatieve werkvormen die helpen een eigen weg te gaan in de doolhof van het leven, als deel van een groter geheel in verbondenheid met mensen van voorbij en dichtbij. Al doende jezelf ontdekken door middel van één op één gesprekken, wekelijkse inloopbijeenkomsten of deelname aan een lotgenotengroep behoren bij Hedera centrum voor levensbegeleiding tot de mogelijkheden.

Contact

  038 - 4654484

nieskewillems@home.nl

www.rouwbegeleidinghedera.info
Pieter-Frans de BoerHet gaat om mensen, niet om allerlei ‘labels’

Sinds januari 2020 werkzaam als geestelijk verzorger (met kerkelijke zending) voor twee organisaties: HilverZorg in Hilversum en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht in Zwolle. In bijna 27 jaar als predikant veel ervaring opgedaan met verschillende mensen in allerlei situaties. Op dit moment betrokken bij mensen met somatische klachten, dementie, niet-aangeboren hersenletsel en psychiatrische problemen. De kern is: tijd en ruimte, in het hier en nu, zoeken en vinden van steun en zin in het leven. Zo sta ik open voor ieder mens. Ook beschikbaar om mensen thuis te begeleiden bij levensvragen. Verder kan ik gevraagd worden voor scholing (o.a. medisch-ethische onderwerpen) en het leiden van Moreel Beraad.

Contact

  06-13794422 (op dinsdag en donderdag)

p.deboer@zgijv.nl   
Anne van LeeuwenIk hou van echte ontmoetingen waarbij ook humor een plaats mag hebben

Sinds 1976 ben ik werkzaam in de zorgsector. Door de jaren heen heb ik gewerkt met bewoners van verschillende zorgcentra, revalidanten in het revalidatiecentrum, cliënten in de wijkzorg, en bewoners van een woongroep voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. In 2016 heb ik mijn diploma hbo-theologie behaald en sindsdien werk ik als Geestelijk verzorger. In Oktober 2020 heb ik de stap gezet naar een eigen praktijk.

Gaandeweg ons leven kunnen we met allerhande situaties geconfronteerd worden bv. op het gebied van ziekte, rouw, tegenslag, relaties, en/of gezondheid. In de gesprekken door de jaren heen, kreeg ik terug dat mijn luisterende aanwezigheid mensen helpt en hen een stukje ruimte geeft om zicht te krijgen op een begaanbare weg die verder gegaan kan worden. Ik hou van echte ontmoetingen waarbij ook humor een plaats mag hebben. Met woorden, stiltes, rituelen, beelden en verhalen loop ik graag een stukje met u mee op. Respect voor uw levensvisie staat daarbij centraal.

Contact

  06-13892077

kwintessens@solcon.nl
Jasper van der Horst
Graag geef ik mijn oprechte aandacht en een luisterend oor. Ik stel vragen, ik denk mee over antwoorden en soms is het stil.

Ik heb respect voor moeilijke vragen en ik geloof niet in gemakkelijke antwoorden. Tegelijk geloof ik in de kracht van een goed gesprek, in openheid en vertrouwen.

Door mijn werk als voorganger in een vrijzinnige geloofsgemeenschap ontmoet ik mensen met diverse levensovertuigingen. Of iemand gehecht is aan de christelijke traditie of daar ver van af staat, dat maakt voor mij geen groot verschil. Het gaat om uw leven en uw verhaal. Als de zin en betekenis niet voor het oprapen liggen, of als het verhaal bijna uit is, dan wil ik er voor u zijn.


Contact

06 20598381

jaspervdhorst@outlook.com


  Marlou Melek Feer


Als het goed gaat dan redden we ons vaak prima maar op een dieptepunt, wanneer we het leven als verdrietig of zwaar ervaren? Dan is het fijn om gewoon eens even met iemand van buitenaf te kunnen praten. Wanneer kan je mij bellen?

Je voelt je eenzaam; je weet niet waar je de moed of de zin vandaan haalt om te leven; je bent ziek of je partner is ziek; je bent in de laatste fase van je leven, je hebt een dierbare verloren en hebt moeite om je leven weer op te pakken. Je zoekt een luisterend oor, bemoediging, gebed.

Als geestelijk verzorger streef ik ernaar samen met jou op zoek te gaan naar de antwoorden op de vragen waarmee je worstelt. Door middel van gesprekken help ik in jouw zoektocht naar zingeving en samen praten we over jouw levensvragen. Liefdevol, meevoelend en niet oordelend ondersteun ik je graag.

Ik heb een islamitische levensovertuiging en heb respect voor uw identiteit.

Ik ben afgestudeerd als religiewetenschapper en islamitisch theoloog en islamitisch geestelijk verzorger. Naast Nederlands en Engels spreek ik Turks, Indonesisch en enigszins Arabisch.

Contact

06-44595108

marlou_feer@hotmail.com
Douwe GeertsmaToen ik meer dan veertig jaar terug moest kiezen voor een studie was dat een lastige keuze. Zowel theologie als wiskunde spraken me enorm aan. In beide vakken gaat het om een ordening van de werkelijkheid. En zowel in de wiskunde als de theologie komen de vragen aan bod over de oneindigheid, het al en het niets. Ondertussen heb ik me in beide vakgebieden bezig gehouden. Wiskunde is mooi, maar het is wel heel erg zwart-wit. Het leven is ontzettend veel meer dan dat. Theologie heeft gelukkig meer oog voor de veelkleurigheid van het leven. Bij de theologie ben ik dan ook blijven hangen.

Als geestelijk verzorger merk ik hoe heerlijk het is om tijd en ruimte te hebben om met mensen over hun leven te praten. Zeker op de kruispunten van het leven, bij bijvoorbeeld het verlies van een geliefde, van gezondheid of van het werk, komen vanzelfsprekendheden aan het wankelen. Het is goed om over de diepere achtergronden, over de zin en onzin van geloof en wetenschap te praten. Het doet mensen soms zo goed om te ontdekken dat hun vragen en problemen van alle tijden en van alle mensen zijn. Ik word intens blij van hart-tot-hart gesprekken. Het vertrouwen dat ik daar ontvang ervaar ik nog steeds als zeer bijzonder.

Contact

tussenrozen.wordpress.com

06 - 423 23 185

douwe.geertsma@outlook.com